----------------------------------------------------------
oauth
 
----------------------------------------------------------
 
Öncelikle Authorization code almak için tarayıcadan aşağıdaki adrese gidilir:
 
http://127.0.0.1:8010/auth/authorize?grant_type=authorization_code&client_secret=ebcd84f5-c21b-466e-aa98-635567ba1844&client_id=fa288354-ce4e-4ae7-a1d2-11d04206468b&scope=role1%20role2%20role3&redirect_uri=www.google.com&response_type=code
 
 
Buradan dönen sonuç ile aşağıdaki şekilde token alınır:
 
http://127.0.0.1:8010/auth/token?grant_type=authorization_code&code=961e059df602a3786d2021a9aa2192f0&client_id=fa288354-ce4e-4ae7-a1d2-11d04206468b&client_secret=ebcd84f5-c21b-466e-aa98-635567ba1844&redirect_uri=www.google.com
 
Buradan alınan token ile normal api call yapılır.
 
Diğer grant type'lar
 
http://127.0.0.1:8091/auth/authorize?response_type=code&client_id=4259a533-a1e3-433b-aa7c-bb955454b7cc&redirect_uri=http://www.google.com&scope=read write
 
 
http://127.0.0.1:8091/auth/token?grant_type=password&username=halil&password=123&client_id=4259a533-a1e3-433b-aa7c-bb955454b7cc&client_secret=-
 
http://127.0.0.1:8091/auth/token?grant_type=client_credentials&client_id=4259a533-a1e3-433b-aa7c-bb955454b7cc&client_secret=c9d83f42-d744-4fc8-b997-b8f386a5b162
 
http://127.0.0.1:8091/auth/token?grant_type=authorization_code&code=961e059df602a3786d2021a9aa2192f0&client_id=4259a533-a1e3-433b-aa7c-bb955454b7cc&client_secret=c9d83f42-d744-4fc8-b997-b8f386a5b162&redirect_uri=www.google.com
 
 
http://127.0.0.1:8091/auth/jwt?grant_type=password&username=halil&password=123&client_id=12d38b65-d75a-4c71-8e37-503a944a4023&client_secret=-&auth_type=basic
 
http://127.0.0.1:8091/auth/jwt?grant_type=password&authorization=CLJSDKYUEE&scope=XXX,YYY,ZZZ&client_id=4259a533-a1e3-433b-aa7c-bb955454b7cc
 
 
 
 
----------------------------------------------------------
Encryption & Decryption
----------------------------------------------------------
 
-----------------------------
Tüm Body Örneği:
-----------------------------
 
Test ederken request header'a aşağıdaki eklenecek:
soapAction:<soap metodunun adı>
 
Örnek:
soapAction:add
 
-----------------------------
Encryption Xpathler:
-----------------------------
 
Part of message:
//*[translate(local-name(), 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ', 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz')='body']/*[1]
 
Encrypted Content's Location:
//*[translate(local-name(), 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ', 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz')='body']
 
-----------------------------
Decryption Xpathler:
-----------------------------
 
Part of message:
//*[translate(local-name(), 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ', 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz')='body']
 
Encrypted Content's Location:
//*[translate(local-name(), 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ', 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz')='body']
 
 
----------------------------------------------------------
Tek Parametre Örneği:
----------------------------------------------------------
 
 
-----------------------------
Encryption Xpathler:
-----------------------------
 
Part of message:
//*[translate(local-name(), 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ', 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz')='i']/text()
 
Encrypted Content's Location:
//*[translate(local-name(), 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ', 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz')='i']
 
-----------------------------
Decryption Xpathler:
-----------------------------
 
Part of message:
//*[translate(local-name(), 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ', 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz')='i']/text()
 
Encrypted Content's Location:
//*[translate(local-name(), 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ', 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz')='i']