APINIZER PLATFORM'UNDA TCMB KUR APİ'SİNİN KULLANIMI

  1. APINIZER platformuna giriş yapıldıktan sonra TCMB'nin sunduğu kur API'sini APINIZER'a tanıtmak için API Geliştirme -> API -> API Listesi butonuna tıklanır.

2)Bu işlemin ardından API'nin detaylarını tanımlak için ekranın en sağ üst bölümündeki artı butonuna tıklanır.


3)Açılan yeni ekranda ilk sırada ihtiyacımız olan REST API tanımlama spesifikasyonunu seçiyoruz.


4)Açılan yeni ekranda daha sonra da oluşturduğumuz spefikasyonu tanıyabilmek adına bu API'ye bir Ad ve Açıklama ekleyelim.


5)Servis URL'I eklemek için belirlenmiş alanın sağ tarafında bulunan artı butonuna tıklanır ve TCMB'nın URL'si (http://www.tcmb.gov.tr/) eklenir.! Dikkat !

  • Kaydet butonuna tıklanmadan REST ucu eklenememektedir.


6(API spesifikasyonu kaydedildikten sonra Uç Noktaları tanımlamak için Uç Nokta Oluştur butonuna basılır.


7 ) Ardından bu uç noktanın özellikleri aşağıdaki görüntüdeki gibi APINIZER'a tanımlanır ve kaydet tuşuna basılır.
Oluşturduğunuzuç noktanın detaylarını ana ekranda görebilirsiniz.

Uç noktayı da tanımladıktan sonra ekranın en alt ve en sağ bölgesinde bulunan Kaydet butonu ile oluşturduğumuz spesifikasyonu kaydediyoruz.


Dikkat !

8)Kaydet butonu sadece oluşturulan spesifikasyonu kayıt eder. Tanımlanan API ile bir geçit oluşturmak için Geçit Oluştur butonuna tıklanır.

9)Geçit Oluştur butonu ile geçit ile ilgili detayların girileceği ekran açılır. Geçit Adresi 'ne girilen bilgiler dinamik olarak geçitin URL'sine eklenir. Oluşturulan geçitin tam URL'si ekranın altında kaydet butonunun hemen üstünde görüntülenir. Gerekli alanlar doldurulduktan sonra Kaydet butonuna tıklanır.


10)Ardından ekranın en alt ve en sağ tarafındaki Biçimlenirmeye Git butonu vasıtasıyla API Geçit ekranı açılır.


11)Geçit bilgilerini görmek için tanımladığımız geçite tıklanır.

 

12)Geçit ekranına dönüldükten sonra ekranın en alt ve sağ kısmında bulunan Yükle vasıtasıyla geçit deploy edilir.

13)Geçitin URL'sini kopyalanıp test edelim. Test Konsolu'na tıklayınız.


14)Test Tipi Geçit seçilir.


15)Oluşturduğumuz geçit seçilir.


16)Oluşturduğumuz GET Metodu seçilir.

İsteği Gönder butonuna tıklanır. Servisimiz doğru bir şekilde çalışmakta


.